Friedl Muffensystem FDM   - - -    Technische Daten:

FDM 1

 

Gesamtlänge nach Installation:          160 mm

Maximaler Durchmesser Muffe:           70 mm

Fassungsvermögen:   4 Eingänge    5 - 14 mm

 

FDM 2

 

Gesamtlänge nach Installation           285 mm

Maximaler Durchmesser Muffe:           100 mm

Fassungsvermögen:    4 Eingänge   7 - 25 mm

 

FDM 3

 

Gesamtlänge nach Installation:          355 mm

Maximaler Durchmesser Muffe:         205 mm

Fassungsvermögen: 

  

1 Eingang     10 - 42 mm

1 Eingang     10 - 33 mm

6 Eingänge      8 - 26 mm

 

FDM 1 - FO
Glasfaser-Muffe
VM-Verbindungsmuffe
AM-Abzweigmuffe


Gesamtlänge nach Installation:          320 mm

Maximaler Durchmesser Muffe:         70 mm

Fassungsvermögen: 

  

2 Eingänge M16 3,5 - 10 mm (VM)
2 Eingänge M20 7,0 - 14 mm (VM)
2 Eingänge M25 9,0 - 18 mm (VM)
2 Eingänge M16 +1 Eingang M16, M20 oder M25 (AM)

 

FDM 3 - FO
Glasfaser-Muffe

 

Friedl Haubenmuffe FDM 3 - FO

 

Gesamtlänge nach Installation:       355 mm

 

Maximaler Durchmesser Muffe:      205 mm

 

Fassungsvermögen:

 

max.: 9 Splice-Kassetten á 2x12 Splice-Einsätze

(216 Verbindungen)

FDM 3 - FO

FTTH
Glasfaser-Gehäuse
versperrbar

 

Glasfaser - Gehäuse FTTH

 

2 Eingänge

 

M 16     4,5 - 10 mm

M 20     7,0 - 14 mm

M 25     9,0 - 18 mm

FTTH